Anneks Hotel

  • Grønnehavevej 5, Helsingør.

Kilde: Danmark Rundt. Politikens Forlag.1971.