Anna Queens Stræde

Anna Queens Stræde. Foto: Jørgen Rubæk Hansen 28/10 1968
  • 3000 Helsingør
  • Navngivet før 1928 som Annaqueensstræde.
  • Hed i 1600-tallet Møllestræde ved Svingelen og Det lille Møllestræde.
  • Strædets nuværende navn skyldes købmandsfamilien Quie, som i 1700-tallet ejede indtil flere ejendomme i gaden. Købmand Hans Quie's enke hed Anna eller Anne og Queen er en forvanskning af Quie. Er også beskrevet som Quine, (Anna Queenes Stræde) fremgår det af M. Galschøits bog om Helsingør, nævnt neden for.

Litteratur

Historiske huse i Helsingør. Nationalmuseet, 1973 (side 19)

M. Galschiøt: "Helsingør omkring midten af forrige århundrede". Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 2 udgave 1960 (side 113).