Aggeløv

Gården Aggeløv lå i Plejelts sydlige del lige ved gadekæret. Gården kendes tilbage til middelalderen, hvor skiftende fæstere - først for klosteret, senere for kongen - har drevet denne ejendom. I 1758 overtog Peder Larsen gården - Peder Larsen var sognefoged - en ærefuld post på den tid. Allerede fra 1809 kom gården til personer, der regnedes udenfor bondestanden, bl.a. birkedommer Lemvigh fra 1819-35.

Hvornår gården er forsvundet (brændt/nedrevet) vides ikke, men gården ses ikke på et kort fra 1857. Imidlertid fortsætter ejendommen med at blive handlet helt frem til nutiden. Først i 1948 sammenlægges hovedparcellen med matr. nr. 7, Plejelt, d.v.s. Hammerødgaard, medens resten af ejendommen fortsætter med særskilte ejere.