Afholdsselskabet N.I.O.G.T.s Bibliotek

  • Afholdsselskabet N.I.O.G.T.havde som en del af deres virksomhed oprettet et bibliotek i deres bygning Rostgaardsvej 1i Helsingør.
  • Det havde åbent hver tirsdag kl. 17.30 - 21.00.
  • Der var udpeget to bibliotekarer til at klare opgaven, nemlig træskomager S. Hansen og Barber Hingst.